poniedziałek, 16 marca 2015

FOTORELACJA SWEET TARGI KATOWICE 2015

Sweet Targi Katowice 28 Luty -02 Marca. 2015

W tym roku naszą firmę czekało nie lada wyzwanie, nasze pierwsze i mamy nadzieję nie ostatnie Targi Piekarnicze-Cukiernicze w Katowicach.
Firma Werner & Mertz oraz Papernet wspierała nas w tych dniach za co serdecznie Dziękujemy.
Bogatsi o nowe doświadczenia i niezapomniane wrażenia zapraszamy na fotorelację.

Czy ktoś z Państwa również był na Targach a może nawet odwiedził nasze stoisko? Zapraszamy do podzielenia się wrażeniami.czwartek, 17 kwietnia 2014

JAK MOŻNA ZAPOBIEGAĆ ZAGROŻENIOM MIKROBIOLOGICZNYM?

Zagrożenia te można opanować m.in. poprzez efektywne stosowanie
procedur mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń, narzędzi, pomieszczeń i rąk pracowników. Prawidłowość wykonania całego procesu mycia i dezynfekcji jest niezwykle istotna dla uzyskania odpowiedniej redukcji drobnoustrojów. Odpowiednio wykonane zabiegi powodują redukcję liczby drobnoustrojów o 8-10 cykli logarytmicznych .

CZYM JEST PROCES MYCIA?

Proces mycia polega na usuwaniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych ( np. resztek surowców/produktu) z powierzchni (np. rąk, urządzeń, blatów roboczych, ścian) - proces mycia tylko w niewielkim stopniu usuwa mikroorganizmy!
„Bez skutecznego mycia nie ma mowy o efektywnej dezynfekcji”

CO TO JEST DEZYNFEKCJA?

Dezynfekcja jest procesem fizycznym lub chemicznym, mającym na celu zabicie lub zahamowanie wzrostu form wegetatywnych drobnoustrojów znajdujących się poza organizmem człowieka . Jest drugim etapem uzyskiwania wysokiego poziomu higieny w przemyśle spożywczym.

OD CZEGO ZALEŻY SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCJI?

- Od wyboru odpowiedniego dezynfektanta (nie każdy z używanych środków jest skuteczny
wobec wszystkich drobnoustrojów czy ich form, zasiedlających dane powierzchnie)
- Od stężenia roztworu używanego do procesu
- Czasu jego działania oraz rodzaju mikroorganizmów, wobec których ma zastosowanie
Na efektywność działania dezynfektantów wpływają także czynniki zewnętrzne, takie jak: temperatura, pH, wilgotność czy obecność substancji organicznych. Ważne jest również, by przestrzegano zasad podanych przez producenta, dotyczących zarówno sporządzania, jak i przechowywania środków dezynfekcyjnych .

środa, 16 kwietnia 2014

JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE TWOICH PRODUKTÓW?

Jednym z systemów, warunkujących produkcję bezpiecznej żywności jest system HACCP.
Wymaga on od Ciebie, żebyś stał się mądrym strategiem, który tak przeprowadzi
proces produkcyjny, aby osiągnąć wymagany cel – produkt bezpieczny.
To właśnie Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swój produkt.
Dlatego usiądź, pomyśl i opracuj strategię wytwarzania bezpiecznego produktu

BEZPIECZNY PRODUKT, CZYLI JAKI?

Produkt bezpieczny - powinien być „wolny” od zagrożeń (tzn. potencjalnych źródeł niebezpieczeństwa) z dopuszczalnym, minimalnym ryzykiem (prawdopodobieństwem zagrożenia) dla zdrowia człowieka.
Pamiętaj produkty spożywcze nie mogą stwarzać
zagrożenia dla zdrowia konsumentów!
Aby zrealizować cel - produkt bezpieczny - musisz wiedzieć:
- jakie wymagania powinien spełniać Twój produkt,
- jakie zagrożenia czyhają na bezpieczeństwo Twojego
produktu na poszczególnych etapach. Kiedy rozłożysz swoją produkcję na czynniki pierwsze – będziesz dokładnie wiedział, jakie fazy składają się na cały proces produkcyjny. Zauważysz, które z nich musisz objąć szczególną kontrolą, żeby osiągnąć cel. Nie zapomnij o tym, iż procesy mycia i dezynfekcji są jednym z etapów produkcji żywności.

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

SKĄD SIĘ BIORĄ ZAKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W WYROBACH PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH?

Tak naprawdę łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, skąd się nie biorą.
Mikroorganizmy są powszechnie obecne w środowisku życia człowieka, w jego pożywieniu, w nim samym. Nie sposób się od nich uwolnić, ale też trudno byłoby bez nich żyć.


Rozmaitość atrakcyjnych sensorycznie produktów piekarskich i ciastkarskich dostarcza „rozkoszy podniebienia”, ale jednocześnie, ze względu na skład chemiczny (stosunkowo duża zawartość wody, białek i węglowodanów) oraz odpowiednio wysokie pH sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów. 
Badania Państwowej Inspekcji Sanitarnej z lat 1993-2004 wykazały, że najmniejszy stopień zgodności z wymaganiami mikrobiologicznymi występuje dla grupy „ciastka z kremem”. 

Należy wyraźnie podkreślić, że praktycznie nie ma żywności całkowicie wolnej od drobnoustrojów. Niebezpieczeństwo związane jest głównie z obecnością mikroorganizmów chorobotwórczych. Dlatego szczególną uwagę powinno zwrócić się na surowce, higienę procesów produkcji i pracowników oraz warunki przechowywania i dystrybucji. 
Występowanie zagrożeń zdrowotnych jest istotnie związane z liczbą populacji drobnoustrojów w produkcie spożywczym, stąd też należy tak prowadzić procesy technologiczne, żeby wyraźnie zmniejszyć ich ilość .

poniedziałek, 10 lutego 2014

DLACZEGO MYCIE I DEZYNFEKCJA SĄ JEDNYM Z ETAPÓW PRODUKCJI ŻYWNOŚCI?

Mycie i dezynfekcja należą do najważniejszych czynników Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej ( GMP/GHP). Wszystkie zakłady , które produkują , przetwarzają i wprowadzają żywność do obrotu nie mogą prawidłowo funkcjonować , jeżeli nie przeprowadzają tych zabiegów skutecznie i systematycznie.
Pamiętaj:
Procesy mycia i dezynfekcji są jednym z ważniejszych czynników eliminujących zagrożenia mikrobiologiczne w przemyśle spożywczym.

Skorzystaj z doświadczeń profesjonalistów . Spraw , by higiena na produkcji była mocną stroną Twojego zakładu.


Żródło: www.prostyHACCP.pl Ewa Trzetrzelewska-Lalik, Aneta Radłowska - Działo. www.domtom.com.pl